Skip to content

Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter på Norra Ålands Trafikskola

För oss på Norra Ålands Trafikskola är personlig integritet viktigt. Vi eftersträvar en hög nivå av
dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter.
Kontaktuppgifter står sist i denna text.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av
personuppgifter?

Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till
den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder
och e-postadresser.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det
handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering,
strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas.

Personuppgiftsansvarig

För de behandlingar som sker inom Norra Ålands Trafikskolas verksamhet är John Eriksson ansvarig.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig?

Namn, personuppgifter, hemadress, telefonnummer, e-post och annan information du uppger för oss
under utbildningen.

Varför behandlar vi uppgifter om dig?

Vi på Norra Ålands Trafikskola behöver dina uppgifter för att:
– Kontakta dig och planera/boka teori och körlektioner.
– Boka teorikurser på Ålands Trafikskolor.
– Meddela Fordonsmyndigheten efter avklarad kurs hos trafikskolan.
– Information som krävs vid fakturering och bokföring.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Vissa
uppgifter i bokföringen behöver på grund av lagstiftning till exempel sparas minst sju år.

Vem lämnar vi ut personuppgifter till?

Personuppgifterna kan lämnas ut till:
– Polisen.
– Fordonsmyndigheten.
– Ålands Trafikskolor.
– Bokförings och faktureringföretag.
Om personuppgifter måste delas vidare sker detta via krypterad e-post.

Vad är dina rättigheter?

Du har enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Du har rätt till att få ett utdrag som visar vilka
personuppgifter vi har registrerade om dig. Du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall
radering.

Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter.

Om du har funderingar eller frågor om hur vi behandlar personuppgifter kontakta John Eriksson som
är ansvarig för personuppgiftsfrågor.