Skip to content

om oss

Norra Ålands Bilskola är bilskolan med stark familjetradition och en genuint intresse att lära ut körandets konst.

Bilskolans grundare var Lars ”Lasse” Eriksson, han började lära släkt och vänner att köra bil för att han tyckte det var roligt. Dåvarande Länsmannen på Åland uppmärksammade detta och började hänvisa andra att gå till Lasse för att få hjälp.

Lasse märkte snart att här fanns ett behov av en trafikskola på Norra Åland. Han ansökte om tillstånd att få bedriva trafikskola och genomgick en kurs för att bli legitimerad trafiklärare.

16 Maj 1963 beviljades ansökan och Norra Ålands Bilskola kunde startas. I september samma år skrevs den första eleven in och det året hade bilskolan totalt 14 elever och körkortet kostade 360 gamla finska mark. Sedan dess har både elevantalet och priserna på körkorten höjts 🙂

Idag är det Lasses son Lars-Ove samt Lars-Oves son John som driver bilskolan med samma genuina intresse som Lasse!